§ 22 Tilausmatkakuljetukset (asiakkaat, henkilöstö) OPTIO II

Lataa 

KAJDno-2017-1510

Päätöspäivämäärä

12.11.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hankintaan osallistuneilta saatujen palautteiden perusteella voidaan todeta, että sopimustoimittajien toiminta on sopimuskauden ja ensimmäisen optiokauden aikana ollut sovitun mukaista. Näin ollen hankintapäätöksen sisältämän toisen (2) ja viimeisen option käyttöönottaminen on perusteltua.

 

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että optiovaraus tilausmatkakuljetusten (asiakkaat, henkilöstö) hankinnasta kaudelle 1.5.2019 – 30.4.2020 otetaan käyttöön hankintapäätöksessä mainituin perustein ja sopimustoimittajina jatkavat alkuperäisen hankintapäätöksen mukaiset toimittajat.

 

Lisätietoja antaa: henkilöliikenteen asiantuntija Tiina Rusanen p. 044 421 4028, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto