§ 9 Tietosuojamateriaalin hävittäminen ajalla 1.1.2020-31.12.2021

Lataa 

KAJDno-2019-876

Päätöspäivämäärä

10.10.2019

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69a §

Kokonaistaloudellinen edullisuus, hinta max. 75 pistettä laatupisteet max. 25 pistettä. Laatupisteiden jakautuma on ilmoitettu tarjouspyynnössä ja liitteissä.

 

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin hankintatoimen / Kainuun hankintarenkaan kilpailuttama Tietosuojamateriaalin hävittäminen ajalla 1.1.2020 - 31.12.2021 toimittajaksi valitaan Heikkinen&Puljula Oy tarjouksensa mukaisilla hinnoilla ja ehdoilla. Hankintapäätös sisältää kaksi (1+1) optiovuotta ja niistä tehdään erilliset päätökset.

Hankintapäätöksen saatua lainvoiman valitun toimittajan kanssa solmitaan kirjallinen sopimus.

Hankinnoissa noudatetaan julkisten hankintojen sopimusehtoja Jyse 2014 palvelut.

Hankinnassa mukana olevat kunnat ja yhteisöt hoitavat itse omat tilauksensa valitun toimittajan kanssa.

 

Lisätietoja tarvittaessa antavat: Tarja Nahkiaisoja ja Erja Tuovinen, sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@ kajaani.fi.  

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto