§ 20 Tietohallinnon nyky- ja tavoitetila -analyysin ja kehityskartan toteuttaminen

Lataa 

KAJDno-2018-1148

Päätöspäivämäärä

29.10.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hankintaa ei tarvitse kilpailuttaa, koska hankinnan arvo ei ylitä hankintalain määrittelemää kynnysarvoa (JulkHankL 25.1 § kohta 1). Hankinnassa on noudatettu Kajaanin kaupungin pienhankintaohjeita.

 

Hallintosääntö 69 a §
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 25 §

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki hankkii selvitystyön Sofigate Oy:ltä hintaan 19 500 euroa.

Lisätietoja asiasta antaa tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen, puh. 044 710 0306, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi. 

 

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto