§ 7 Thinking Portfolio -projektisalkun hankinta

Lataa 

KAJDno-2019-459

Päätöspäivämäärä

17.6.2019

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Thinking Portfolio projektisalkku on Kajaanin kaupungin tarpeisiin soveltuva. Hankinta voidaan toteuttaa suorahankintana, koska hankinta jää alle kansallisen kynnysarvon (JulkHankL 25.1 § kohta 1).

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 25 §, 30 §
Kajaanin kaupungin pienhankintaohjeet
Hallintosääntö 69 a §

 

Päätös

Päätän, että hankitaan Thinking Portfolio -projektisalkku Thinking Portfolio Oy:ltä liitteenä olevan tarjouksen mukaisilla ehdoilla ja hinnoilla. Hankinnan kertakustannus on 16 500 € ja kuukausittainen ylläpitokustannus 685,00 €. Hankinnan kokonaiskustannus neljälle (4) vuodelle laskettuna on 49 380 € + alv.

 

Lisätietoja asiasta antaa tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen, heikki.hyvonen@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto