§ 3 Targetor Pro -ohjelmistopalvelun hankinta

Lataa 

KAJDno-2019-211

Päätöspäivämäärä

20.2.2019

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Ohjelmistoesittelyjen perusteella Targetor Pro on Kajaanin kaupungin tarpeisiin soveltuvin. Hankinta voidaan toteuttaa suorahankintana, koska hankinta jää alle kansallisen kynnysarvon (25.1 § kohta 1).

Hallintosääntö 69 a §

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 25 §, 30 §

Kajaanin kaupungin pienhankintaohjeet

Päätös

Päätän, että hankitaan Targetor Pro -ohjelmistopalvelu Targetor Oy:ltä. 

 

Organisaatiotieto

Keskushallinto