§ 12 Tapahtumatekniikan toteutus / hankinnan keskeyttäminen

Lataa 

KAJDno-2018-799

Päätöspäivämäärä

4.7.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö §69a 

Hankintamenettelyn keskeyttäminen hankintalaki §125

 

Tarjouksia arvioidessa ja vertailtaessa, on tarjouksissa huomattu merkittäviä tulkinnanvaraisuuksia, joiden vuoksi kokonaistaloudellisesti edullisimpien sopimustoimittajien valinta ei ole yksiselitteinen ja tarjoajien yhdenvertaista kohtelua ei voida taata, joten hankinta keskeytetään.

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin aloittama hankinta tarjouspyyntö nro 180948  "Tapahtumatekniikan toteus"  keskeytetään päätöksen perusteluissa mainituilla seikoilla.

 

Lisätietoja asiasta antavat kaupungininsinööri Matti Nousiainen p. 044 7100176 ja hankintavastaava Jouko Vähärautio p. 044 7100 652, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ kajaani.fi. 

 

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto