§ 18 Pesula- ja tekstiilinvuokrauspalvelut_OPTIO II

Lataa 

KAJDno-2017-1355

Päätöspäivämäärä

15.10.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hankintaan osallistuneilta saatujen palautteiden perusteella voidaan todeta, että sopimustoimittajien toiminta on sopimuskauden ja ensimmäisen optiovuoden aikana ollut sovitun mukaista. Näin ollen hankintapäätöksen sisältämän toisen (2.) ja viimeisen option käyttöönottaminen on perusteltua.

 

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että optiovaraus pesula- ja tekstiilinvuokrauspalveluiden hankinnasta kaudelle 1.4.2019 – 31.3.2020 otetaan käyttöön hankintapäätöksessä mainituin perustein ja sopimustoimittajina jatkavat alkuperäisen hankintapäätöksen mukaisesti pesulapalveluiden osalta Pohjolan Tekstiilipalvelu Oy ja Pohjolan Pesukarhu Oy. Tekstiilinvuokrauspalveluiden toimittajana jatkaa Lindstöm Oy.

 

Lisätietoja antavat:

Erja Tuovinen p. 044 421 4180 tai Virpi Ruuskanen p. 044 714 7665,
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Allekirjoitus

Asta Tolonen, vs. hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto