§ 25 Muuttopalvelut 2019 - 2020 (1+1)

Lataa 

KAJDno-2018-1226

Päätöspäivämäärä

21.12.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on paras hinta-laatusuhde. Vertailussa hinnan osuus on 85 pistettä ja laadullisten pisteiden osuus 15 pistettä. Puitejärjestelyyn on ilmoitettu valittavaksi kolme (3) parhaiten menestynyttä toimittajaa. 

Suoritetun vertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti Kainuun hankintarenkaan / Kajaanin kaupungin muuttopalveluiden puitesopimustoimittajiksi kaudelle 1.1.2019 - 31.12.2020 valittaisiin ensisijaisuusjärjestyksessä Suomen Muuttofirma Oy, Martela Oyj ja Kuljetus Janne Leskinen Oy.

 

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE2014 PALVELUT.


Hankinnasta tehdään kirjalliset hankintasopimukset valittujen toimittajien kanssa. Sopimukset allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimukset päättyvät ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä.

 

Yritysvaikutusten arviointi
Puitejärjestelyyn valituista toimittajista vain yksi harjoittaa toimintaansa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla on osittaisia positiivisia vaikutuksia alueelliseen yritystoimintaan ja työllistymiseen.


Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kainuun hankintarenkaan / Kajaanin kaupungin muuttopalveluiden puitesopimustoimittajiksi ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020 valitaan ensisijaisuusjärjestyksessä Suomen Muuttofirma Oy, Martela Oyj ja Kuljetus Janne Leskinen Oy.

 

Lisätietoa antaa: hankinta-asiantuntija Virpi Ruuskanen p. 044 714 7665, sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ kajaani.fi.

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto