§ 8 Monitoimilaitteet ja tulostuksenhallintapalvelut_OPTIO 2

Lataa 

KAJDno-2017-1354

Päätöspäivämäärä

20.9.2017

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut


Hankintaan osallistuneilta saatujen palautteiden perusteella voidaan todeta, että sopimustoimittajien toiminta on sopimuskauden ja ensimmäisen optiovuoden aikana ollut sovitun mukaista. Näin ollen hankintapäätöksen sisältämän toisen (2.) ja viimeisen option käyttöönottaminen on perusteltua.


Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että optiovaraus monitoimilaitteiden ja tulostuksenhallinnan hankinnasta kaudelle 1.4.2018 - 31.3.2019 otetaan käyttöön hankintapäätöksessä mainituin perustein ja sopimustoimittajina jatkavat alkuperäisen hankintapäätöksen mukaisesti tulostuksenhallinnan / monitoimilaitteiden osalta Konttorikolmio Oy ja pelkästään monitoimilaitetoimittajina Tietopalvelu Group Oy ja Canorama Oy.

 

 

Lisätietoja antavat:

Tietohallintopäällikkö Risto Hyvönen p. 044 710 0306 tai hankinta-asiantuntija Virpi Ruuskanen p. 714 7665,
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki