§ 11 Matkatoimistopalvelut_jatkohankinta

Lataa 

KAJDno-2018-409

Päätöspäivämäärä

29.6.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin / Kainuun hankintarenkaan tulee järjestää matkatoimistopalveluihin liittyvät palvelut ajalle 1.1. - 28.2.2019. Tämän jälkeen Kajaanin kaupunki / Kainuun hankintarengas liittyy KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimukseen näiden palveluiden osalta.

Hankinnan arvo perustuen edellisten vuosien toteutumaan ko. ajanjaksolta ja nyt hankintaan liittyvien yhteiseöjen osalta on n. 30 000 euroa. Hankinta voidaan toteuttaa ilman kilpailuttamista, koska hankinta ei ylitä hankintalain kansallista kynnysarvoa (JulkHankL 25.1 § kohta 1). Hankinnalle täyttyisivät lisäksi suorahankinnan perusteet (JulkHankL 40.2 § kohta 2). Vain nykyinen sopimustoimittaja voi toteuttaa tämän lyhyen aikavälin palvelutuotannon. Hankintaa ei ole kustannustehokasta kilpailuttaa näin lyhyelle aikavälille,koska palvelualustan rakentaminen on paljon resursseja vaativa vaihe sekä palveluntuottajan että tilaajan kannalta. Jatkosopimuksella ei myöskään muuteta hankinnan aikaisempia ehtoja.

 

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 25 §, 30 §, 40 §
Hallintosääntö 69 a §

 

 

Päätös

Päätän, että Kainuun hankintarenkaan / Kajaanin kaupungin matkatoimistopalvelut hankintaan ajalla 1.1. - 28.2.2019 HRG Nordic:lta.


Lisätietoja antaa: Virpi Ruuskanen p. 044 714 7665, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto