§ 3 Markkinointipäällikön valinta

Lataa 

KAJDno-2018-464

Päätöspäivämäärä

1.6.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

 

Hallintosääntö 42 §

Päätös

Kajaanin kaupungin työsopimussuhteiseen markkinointipäällikön tehtävään valitaan FM Sanna Heinonen.

Tehtävän palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTEsin perusteella. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Tuija Aarnio, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto