§ 10 Mainostoimisto- ja viestintäpalvelut_OPTIO 1

Lataa 

KAJDno-2017-1353

Päätöspäivämäärä

29.9.2017

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut


Hankintaan osallistuneilta saatujen palautteiden perusteella voidaan todeta, että sopimustoimittajien toiminta on sopimuskauden aikana ollut sovitun mukaista. Näin ollen hankintapäätöksen sisältämän ensimmäisen (1.) option käyttöönottaminen on perusteltua.


Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että optiovaraus mainostoimisto- ja viestintäpalveluiden hankinnasta kaudelle 1.4.2018 – 31.3.2019 otetaan käyttöön hankintapäätöksessä mainituin perustein ja sopimustoimittajina jatkavat alkuperäisen hankintapäätöksen mukaiset toimittajat.


Lisätietoja antavat:

Eeva Mäntymäki p. 044 797 400, etunimi.sukunimi@kainuu.fi tai Virpi Ruuskanen p. 044 714 7665, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki