§ 11 Lainasalkun hallintapalvelu

Lataa 

KAJDno-2018-808

Päätöspäivämäärä

25.6.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69 a § 

Päätös

Kajaanin kaupunki päättää hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen lainasalkun hallintapalvelusta.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi. 

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto