§ 22 Laadunhallinta- ja prosessinkuvausohjelmiston IMS (Integrated Management System) hankinta

Lataa 

KAJDno-2018-1299

Päätöspäivämäärä

3.12.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 69 a §

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 25 § ja 30 §.

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki hankkii toimintajärjestelmä IMS:n kaupungin prosessien kuvaamisen ja laadunhallinnan työvälineeksi liitteenä olevan tarjouksen mukaisin ehdoin.

Lisätietoja asiasta antavat tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen, puh. 044 710 0306 ja asianhallintapäällikkö Tarja Nahkiaisoja, puh. 044 710 0666, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki