§ 1 Kysely- ja raportointipalvelu Webpropolin hankinta

Lataa 

KAJDno-2018-1360

Päätöspäivämäärä

8.1.2019

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Toteutettujen järjestelmäesittelyjen perusteella Webropol-ohjelma on Kajaanin kaupungin tarpeisiin soveltuvin. Hankinta voidaaan toteuttaa suorahankintana, koska hankinta jää alle kansallisen kynnysarvon (25.1 § kohta 1).

 

Hallintosääntö 69 a §
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 25 §, 30 §
Kajaanin kaupungin pienhankintaohjeet

 

 

Päätös

Päätän, että kysely- ja raportointipalvelu Webpropol sekä siihen liittyvät koulutukset hankitaan Webpropol Oy:ltä.

 

Lisätietoja asiasta antaa tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen p. 044 710 0306, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto