§ 1 Kutsuntatilaisuuksien järjestelyt v. 2018

Lataa 

KAJDno-2018-546

Päätöspäivämäärä

14.5.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 18 §

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki