§ 11 Kunnalliset ilmoitukset sekä markkinointi- ja mainontailmoitukset optiovuoden (2018) käyttöönottaminen

Lataa 

KAJDno-2017-1458

Päätöspäivämäärä

16.10.2017

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 69 a

Solmitut puitesopimukset eivät tuota palvelun tuottajille yksinoikeutta kunnallisten ilmoitusten, markkinointi- ja mainontailmoitusten eikä sähköisen markkinointi- ja mainontailmoitusten julkaisemiseen verkossa, eikä sopimukset sisälllä määräostovelvotteita.

Erityistarveista johtuen ilmoituksia voidaan tarvittaessa julkaista myös muissa lehdissä ja sähköisessä verkossa- ja mobiilissa esimerkiksi valtakunnallisen levikin, kohderyhmän tai muun syyn niin edellyttäessä. 

Sopimusaikainen moitteeton toiminta.

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin / Kainuun kuntien hankintarenkaan kilpailuttama; kunnalliset ilmoitukset sekä markkinointi- ja mainontailmoitukset koskevaan viranhaltijapäätökseen 1.12.2015 §24 sisältämä optiovuosi ajalle 1.1.2018-31.12.2018 otetaan käyttöön

 

Lisätietoja asiasta antaa  

Viestintäsihteeri Tuula Heikkinen p. 044 7100234

Hankintavastaava Jouko Vähärautio o. 044 7100652

sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki