§ 4 Koulujen ja päiväkotien tilausajot_OPTIO I

Lataa 

KAJDno-2018-353

Päätöspäivämäärä

13.3.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hankintaan osallistuneilta saatujen palautteiden perusteella voidaan todeta,että sopimustoimittajien toiminta on sopimuskauden aikana ollut sovitun mukaista. Näin ollen hankintapäätöksen sisältämän ensimmäisen (1.) option käyttöönottaminen on perusteltua.


Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että optiovaraus koulujen ja päiväkotien tilausajojen hankinnasta kaudelle 5.6.2018 – 4.6.2019 otetaan käyttöön hankintapäätöksessä mainituin perustein ja sopimustoimittajina jatkavat hankintapäätöksen mukaisesti
Kainuun Tilausliikenne P. Jääskeläinen ja Pohjolan Matka.

Lisätietoja antaa:
Tiina Rusanen p. 044 421 4028,
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto