§ 8 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu-, hallinta- ja julkaisuympäristö

Lataa 

KAJDno-2018-502

Päätöspäivämäärä

25.5.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hankinta voidaan toteuttaa ilman kilpailuttamista, koska hankinnan arvo toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena hankintalain säädösten (30.1 §, kohta 2) mukaisesti laskettuna on alle kansallisen kynnysarvon (25 §, kohta 1).

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 25 § ja 30 §.

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Arter Arc -kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu- ja hallinta- ja julkaisuympäristö hankintaan toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella Arter Oy:ltä.

Lisätietoja asiasta antaa tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen p. 044 710 0306, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Asta Tolonen, vs. hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto