§ 13 Kodinkoneet ja kodinelektroniikka

Lataa 

KAJDno-2018-580

Päätöspäivämäärä

31.7.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Tarjousten vertailu suoritetaan kokonaishinnan mukaan. Päätöksenteko tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti tarjouspyynnössä mainituilla perusteilla; hinnan osuus 53 pistettä ja laadun osuus 47 pistettä.

Suoritetun vertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti Kainuun hankintarenkaan / Kajaanin kaupungin kodinkoneiden ja kodinelektroniikan sopimustoimittajaksi
kaudelle 1.8.2018 - 31.7.2021 valittaisiin Gigantti Oy.

 

 

Yritysvaikutusten arviointi
Valittu toimittaja harjoittaa toimintaansa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla on positiivinen vaikutus alueelliseen yritystoimintaan.

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kainuun hankintarenkaan / Kajaanin kaupungin kodinkoneiden ja kodinelektroniikan sopimustoimittajaksi kaudelle 1.8.2018 - 31.7.2021 valitaan Gigantti Oy.

 

Lisätietoja antaa:
Virpi Ruuskanen p. 044 714 7665 tai Jouko Vähärautio p. 044 710 0652,
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Asta Tolonen, vs. hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto