§ 19 Kilpailutusjärjestelmä - sähköinen allekirjoitus ja integraatio asiahallintajärjestelmään

Lataa 

KAJDno-2018-1073

Päätöspäivämäärä

24.10.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hankinta voidaan toteuttaa ilman kilpailuttamista, koska teknisestä syystä vain nykyinen järjestelmäntoimittaja voi rakentaa integraation järjestelmästään toiseen ulkoiseen järjestelmään (JulkHankL 40.2 kohta 2). Sähköisen allekirjoituksen osalta hankinnan kokonaiskustannukset jäävät alle kansallisen kynnysarvon (JulkHankL 25.1 § kohta 1).

 

Hallintosääntö 69 a §
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 25 §, 30 §, 40 §

Päätös

Päätän, että kilpailutusjärjestelmän sähköinen allekirjoitus ja integraatio asiahallintajärjestelmään hankitaan Cloudia Oy:ltä. Fujitsu Finland Oy:n osalta hyväksytään tarjottu integraation käyttöönottokustannus.

 

Lisätietoja asiasta antaa: tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen p. 044 710 0306, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

 

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto