§ 17 Kameravalvonta_lisätilaus

Lataa 

KAJDno-2018-1072

Päätöspäivämäärä

11.10.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Nyt toteutettava kameroiden hankkiminen on lisätilaus ja suorahankinta, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen ja laitteiston laajentaminen. Tarjouspyynnössä on ollut maininta mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta (41 §).

 

 

Hallintojohtaja 18.2.2015 / § 5
Hallintosääntö 69 a §
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 41 §

 

 

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki hankkii kameroita 3 kpl lisää Kaisanet Oy:ltä. Lisätilauksen arvo on yhteensä ensimmäisen vuoden osalta 23 079,00 euroa.

 

Lisätietoja asiasta antaa:

tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen p. 044 7100 306,
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

               

Allekirjoitus

vs. hallintojohtaja Asta Tolonen

Organisaatiotieto

Keskushallinto