§ 4 Kajaanin palveluliikenne

Lataa 

KAJDno-2017-1733

Päätöspäivämäärä

28.3.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Tarjousten vertailu suoritetaan kokonaishankinnan mukaan. Sopimuskaudelle valitaan yksi liikennöitsijä.

Päätöksenteko tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti tarjouspyynnössä mainituilla tarkemmilla perusteilla hinnan osuuden ollessa 90 pistettä. Laadulliset pisteet (10 pistettä) muodostuivat
tarjottavan bussin päästöluokituksen perusteella.

Suoritetun vertailun ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti Kajaanin palveluliikenteen liikennöitsijäksi valitaan Liikenne M. Heikura Oy.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE2014 PALVELUT.

Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus valitun toimittajan kanssa. Sopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä.


Yritysvaikutusten arviointi
Valittu liikennöitsijä harjoittaa toimintaansa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla on positiivinen vaikutus alueelliseen yritystoimintaan.

 


Hallintosääntö 69 a §

 

Päätös

Päätän, että Kajaanin palveluliikenteen liikennöitsijöiksi valitaan sopimuskaudelle 1.8.2018 - 31.12.2019 Liikenne M. Heikura Oy.

Lisätietoja antaa:
Tiina Rusanen p. 044 421 4028,
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto