§ 4 Kajaanin kaupungin ICT-palveluiden asiantuntijapalvelut - Tietohallinnon kilpailutusten ja hankintojen tuki

Lataa 

KAJDno-2019-179

Päätöspäivämäärä

20.2.2019

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hankinta voidaan toteuttaa ilman kilpailuttamista, koska Kajaanin kaupunki on liittynyt hankintalain salliman yhteishankintayksikön ( 20 §) toteuttamaan kilpailutukseen. Kilpailuttamisvelvoite on täytetty, kun ko. palvelut hankitaan käyttäen yhteishankintayksikön tekemää hankintasopimusta.

 

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 20 §
Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki hankkii ICT-asiantuntijapalveluja Sofigate Oy:ltä.

 

 

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto