§ 9 KY -Verkko_KLKH72_Option käyttöönottaminen

Lataa 

KAJDno-2018-794

Päätöspäivämäärä

20.6.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Päätän, että Kainuun hankintarengas on jatkossakin mukana KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimuksessa KLKH72 / KY-Verkko. Sopimuksessa ollaan mukana toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.7.2022 saakka  ja sopimustoimittajana jatkaa Telia Finland Oyj. KL-Kuntahankinnat Oy:lle 24.5.2016 annetussa sitoumuksessa Kainuun hankintarengas ei ole rajannut sitoutumisajankohtaa, joten sopimuksen jatkaminen ei aiheuta toimenpiteitä KL-Kuntahankinnat Oy:n suuntaan. Hankinta on hankintalaissa määriteltyä sidosryhmähankinta (15 §).

 

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 15 §
Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Lisätietoja antaa:
Tuija Aarnio p. 044 710 0216, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto