§ 13 KLKH124 It -laitteiden ja niihin liittyvien palveluiden hankinta_väliaikainen sopimus

Lataa 

KAJDno-2017-1659

Päätöspäivämäärä

1.12.2017

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Sitoumus / KL-Kuntahankinnat Oy

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 20 § (hankinnat yhteishankintayksiköltä)

 

Johtosääntö 69 a §
 

Päätös

Päätän, että Kainuun hankintarengas liittyy KL-Kuntahankinnat Oy:n väliaikaiseen sopimukseen It-laitteista ja niihin liittyvistä palveluista. Kainuun hankintarenkaan sopimustoimittajana jatkaa Dustin Finland Oy. Markkinaoikeuden ratkaisun jälkeen Kainuun hankintarengas antaa asiassa uuden päätöksen.

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki