§ 4 Jäsenten nimeäminen Kainuun TYP- johtoryhmään kaudelle 2019 - 2021

KAJDno-2018-1244

Päätöspäivämäärä

29.11.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö  28 §

Päätös

Kajaanin kaupunki nimeää TYP-johtoryhmän jäseniksi toimikaudelle 2019 - 2021 seuraavat henkilöt:  TYP-johtaja Anne Huotari (varalla Tuija Aarnio), Paula Tokkonen (varalla Risto Hämäläinen) ja luottamushenkilöjäsen Raili Myllylä (varalla Helena Ohtonen).

Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Tuija Aarnio, puh. 044 7100216, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto