§ 1 Jäsenten nimeäminen ELY-keskusten maahanmuuttoasiain toimikuntaan

Lataa 

KAJDno-2019-436

Päätöspäivämäärä

10.4.2019

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 28 §

Päätös

Kajaanin kaupungin edustajiksi Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten yhteiseen maahanmuuttoasiain neuvottelukuntaan toimikaudelle 2019 - 2021 esitetään varsinaiseksi jäseneksi maahanmuuttajapalvelujen johtaja Jukka Piiraista ja varajäseneksi sosiaalityöntekijä Lea Rautiaista.  

 

 

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto