§ 9 ICT-tukihenkilön vakituisen työsuhteen täyttäminen

Lataa 

KAJDno-2017-1235

Päätöspäivämäärä

14.12.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 42 §

Päätös

Toistaiseksi voimassaolevaan ICT-suunnittelijan työsuhteiseen tehtävään 1.1.2019 alkaen valitaan tietohallintosuunnittelija Juho Pöllänen.

 

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto