§ 4 Hankintaoikasu_Rekrytointipalvelut 2019 - 2021

Lataa 

KAJDno-2017-1316

Päätöspäivämäärä

7.5.2019

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hankintayksikkö on menetellyt virheettömästi hankintamenettelyn osalta. Hankintayksikkö on kohdellut hankintamenettelyyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä avoimesti. Hankinta-asiakirjojen vaatimukset on esitetty selkeästi tarjouspyyntöasiakirjoissa ja vaatimukset ovat olleet kaikille samat. Kenellekään ei voida antaa mahdollisuutta esittää näistä määrittelyistä poikkeavaa vertailuperustetta omaksi edukseen ja ei varsinkaan enää tarjousprosessin aikana tai jälkeenpäin. Edellä sanotun mukaisesti aiemman hankintapäätöksen muuttamiselle ei ole perusteita.

 

Hallintosääntö 69 a §
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 (JulkHankL) 3 §, 93.4 §, 106 §

Päätös

Päätän, että Risto Lappeteläisen oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana eikä alkuperäistä hankintapäätöstä muuteta.

 

Lisätietoja antavat: Jyrki Komulainen p. 044 714 7551 tai Virpi Ruuskanen p. 044 714 7665, sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto