§ 14 Esimiesten ja johdon kehittäminen - 360 -arviointiprosessi ja teemapajat

Lataa 

KAJDno-2018-829

Päätöspäivämäärä

10.8.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Tarjouksissa ei ollut suuria euromääräisiä eroja. Yksi tarjouksen lähettäneistä ei tarjonnut henkilökohtaista palautteenantoa. Laadullisena erona mainittakoon mm. toimijoiden tunnettavuus markkinoilla ja referenssit vastaavista prosesseista.

Tarjousten läpikäynnin jälkeen kokonaisvaltaisesti soveltuvin palveluntuottaja Kajaanin kaupungille on Psycon Oy. Yhtiö on aiemmin toiminut Kajaanin kaupungin yhteistyökumppanina mm. esimiesvalmennuksissa. Lisäksi Psycon Oy on alalla tunnustettu ja valtakunnallinen toimija.

Psycon Oy:n tarjoukseen perustuen valmennusprosessin kokonaiskustannukset olisivat n. 80 000 euroa. Toimija veloittaa lisäksi matka-ja majoituskulut toteutuneiden kulujen mukaisesti.

Hankinta voidaan toteuttaa ilman kilpailuttamista, koska hankinta kuuluu hankintalain 12 luvun soveltamisalaan (Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat). Henkilöstön koulutus ja henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus sekä johtamiskoulutus kuuluvat erityisiin palveluhankintoihin, joille hankintalain säädösten mukainen kilpailuttamisen kynnysarvo on 400 000 euroa.

 

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 107 §, liite E
Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki hankkii Esimiestyön ja johdon kehittäminen - 360 arviointiprosessin ja teematyöpajat Psycon Oy:ltä.

Lisätietoja asiasta antavat: henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen p .044 714 7551 ja henkilöstönkehittäjä Sanna Kemppinen p. 044 421 4361, sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

 

 

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto