§ 16 Dynasty asianhallintajärjestelmän tuotanto- ja passiivikantojen migraatio sähköiseen arkistoon

Lataa 

KAJDno-2018-1058

Päätöspäivämäärä

4.10.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69 a §

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 40.2 § kohta 2

Hankinta voidaan toteuttaa suorahankintana, koska teknisistä syistä vain kyseiset toimittajat voivat toteuttaa hankinnan (JulkHankL 40.2 § kohta 2). Avaintecin X-Archive on Kajaanin kaupungin kokonaisarkkitehtuurin mukainen keskitetty sähköisen arkistoinnin ratkaisu.

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki hankkii Dynasty-asianhallintajärjestelmän tuotanto- ja passiivikantojen migraatiotyön Innofactor Oyj:ltä ja Avaintec Oy:ltä.

 

Lisätietoja asiasta antavat asianhallintapäällikkö Tarja Nahkiaisoja puh. 044-7100666 ja tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen, puh. 044-7100306, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Vs Hallintojohtaja Asta Tolonen

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki