§ 6 Banking järjestelmän online arkistointi

Lataa 

KAJDno-2019-480

Päätöspäivämäärä

27.4.2019

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hankinta voidaan toteuttaa suorahankintana, koska teknisistä syistä vain kyseiset toimittajat voivat toteuttaa hankinnan (JulkHankL 40.2 § kohta 2). Avaintecin X-Archive on Kajaanin kaupungin kokonaisarkkitehtuurin mukainen keskitetty sähköisen arkistoinnin ratkaisu. Lisäksi hankinta jää alle hankintalain määrittelemän kansallisen kynnysarvon  (JulkHankL 25.1 § kohta 1) ja näin ollen hankinta voidaan toteuttaa ilman kilpailuttamista (JulkHankL 25.2 §).

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 25.1 § kohta 1, 25.2 §, 40.2 § kohta 2
Kajaanin kaupungin pienhankintaohjeet
Hallintosääntö 69 a §

 

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki hankkii Banking maksuliikennejärjestelmän integraatiotyön Avaintec Oy:ltä sähköiseen arkistoon.

 

Lisätietoja asiasta antavat Controller Erja Niittyviita puh. 0447100458 tai asianhallintapäällikkö Tarja Nahkiaisoja puh. 0447100666, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Asta Tolonen, vs hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki