§ 6 Avoimen datan kehittämisprojektityön hankinta Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:ltä

Lataa 

KAJDno-2018-453

Päätöspäivämäärä

6.4.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hankinta on arvoltaan hankintalain säädösten (25 §, kohta 1) mukaisesti alle kansallisen kynnysarvon oleva palveluhankinta. Lisäksi hankinta on hankintalaissa määriteltyä sidosryhmähankintaa (15 §).

 
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 15 § ja 25 §
Johtosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n tarjous avoimen datan kehittämisprojektista kaupungin avoimen datan sähköisen julkaisemisen suunnitelman laatimiseksi hyväksytään sekä keskushallinnon
että ympäristöteknisen toimialan osalta. Kustannukset jakautuvat molempien toimialojen kesken puoleksi (vuonna 2018: 6.626,25 euroa, vuonna 2019: 8.835,00 euroa ja vuonna 2020: 2.208,75 euroa).

 

 

Lisätietoja asiasta antaa:
Hallintojohtaja Tuija Aarnio p. 044 710 0216, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi 

                                     

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto