§ 13 Asukastutkimus Kajaanin kaupunkistrategian 2019-2022 toteutumisen seurantaa varten

Lataa 

KAJDno-2018-868

Päätöspäivämäärä

7.8.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 69a 

 

Kokonaistaloudellinen edullisuus:

30 pistettä hinta
40 pistettä toteutussuunnitelman vastaavuus tarpeisiin

30 pistettä laatu/osaaminen (referenssit, toimitusvarmuus, tutkijan ammattitaito, organisaation koko ja varahenkilöjärjestelmä, yrityksen laatusertifikaatit ja historia, tehdäänkö omin resurssein vai ketjutetaanko alihankkijoille).

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunkistrategian 2019 - 2022 toteutumisen seurantaa varten tehtävän Asukastutkimuksen toteuttajaksi valitaan Taloustutkimus Oy. Tarjous on pyydetty vuodesta 2018. Hankintapäätös sisältää option vuosille 2019 - 2022. Hankintapäätöksen saatua lainvoiman solmitaan valitun toimittajan kanssa hankintasopimus ja tarkennetaan tehtävän asiakaskyselyn aikataulututusta ja raportointia.

Lisätietoja asiasta antaa:   Tuula Romppanen puhelin  +358 447100231 ja Jouko Vähärautio puhelin +358 447100652, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ kajaani.fi.

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto