§ 21 Arvokuljetuspalvelut

Lataa 

KAJDno-2018-159

Päätöspäivämäärä

29.11.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on paras hinta-laatusuhde. Vertailussa hinnan osuus on 85 pistettä ja laadullisten pisteiden osuus 15 pistettä. Palveluntuottajaksi valitaan yksi (1) toimittaja.

Suoritetun vertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti Kajaanin kaupungin arvokuljetuspalveluiden sopimustoimittajaksi alkaen 1.1.2019 valittaisiin Loomis Suomi Oy.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE2014 PALVELUT.

Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus valitun toimittajan kanssa. Sopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimus päättyy erillisellä irtisanomisella.

 

Yritysvaikutusten arviointi

Toimittajaksi valitulla on toimintaa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla on vaikutuksia alueelliseen yritystoimintaan ja työllistymiseen.

 

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin arvokuljetuspalveluiden sopimustoimittajaksi alkaen 1.1.2019 valitaan Loomis Suomi Oy.

 

Lisätietoja antavat: Raija Okkonen p. 044 710 0664 tai Virpi Ruuskanen p. 044 714 7665, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ kajaani.fi.

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto