§ 12 Ajoneuvojen vuokraus

Lataa 

KAJDno-2018-827

Päätöspäivämäärä

24.7.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Tarjousten vertailu suoritetaan kokonaishinnan mukaan. Päätöksenteko tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti tarjouspyynnössä mainituilla perusteilla; hinnan osuus 70 pistettä ja laadun osuus 30 pistettä.

Suoritetun vertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti Kainuun hankintarenkaan / Kajaanin kaupungin ajoneuvojen vuokraamisesta vastaaviksi sopimustoimittajiksi kaudelle 1.8.2018 - 31.7.2020 valittaisiin molemmat tarjouksensa jättäneet eli Scredo Oy ja UK-yhtiöt Oy.

 

Yritysvaikutusten arviointi
Molemmat toimittajat harjoittavat toimintaansa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla on positiivinen vaikutus alueelliseen yritystoimintaan.

 

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kainuun hankintarenkaan / Kajaanin kaupungin ajoneuvojen vuokraamisesta vastaaviksi sopimustoimittajiksi kaudelle 1.8.2018 - 31.7.2020 valitaan ensisisjaisuusjärjestyksessä UK-yhtiöt Oy (1.) ja Scredo Oy (2.).


Lisätietoja antaa:
Virpi Ruuskanen p. 044 714 7665 tai Jouko Vähärautio p. 044 710 0652
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

vs. hallintojohtaja Asta Tolonen

Organisaatiotieto

Keskushallinto