Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat v. 2019

KAJDno-2018-1399

Perustelut

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Dno 5753/1/18, annettu 26.8.2019, Terrafame Oy:n valituksesta Vaasan hallinto-oikeuden 9.11.2018 antamasta päätöksestä nro 18/0272/2. Päätöksessään Korkein hallinto-oikeus kumosi Vaasan hallinto-oikeuden ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökset lupamääräyksen 77a  2. kappaleen osalta ja palautti asian tältä osin aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueelle uudelleen käsiteltäväksi. Lupamääräyksessä 77a oli annettu uusia määräyksiä keskuspuhdistamolta muodostuvan uuden sakkajätteen loppusijoittamisesta.

 

Lupajaoston seuraava kokous 9.10.2019 Kekkosessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Lupajaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §