Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 21.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Päätös eläinsuojan ilmoituslupahakemuksesta

KAJDno-2019-719

Valmistelija

  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Jari ja Terhi Kortelainen ovat tehneet ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen eläinsuojan toiminnan laajentamisesta. Lypsylehmille rakennetaan uusi pihattonavetta, ja nykyinen eläinsuoja jää hiehojen ja vasikoiden käyttöön.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen, p. 044 7100 597 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyy Jari ja Terhi Kortelaisen eläinsuojan laajentamista koskevan ilmoituksen liitteenä olevan päätösluonnoksen ja sen liitteiden mukaisesti.

 

 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Hakijat, Kainuun ELY-keskus, Kainuun Sote ympäristöterveydenhuolto