Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteumavertailu 2019

KAJDno-2019-77

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteumavertailun kooste esitetty oheisessa taulukossa jaksotettuina erotuksina. Tarkempia tietoja oheisliitteissä.

 

  Jaksotettu erotus
  Toimintatuotot +
valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut Toimintakate
Ympäristötekninen toimiala  83 069 € 304 721 € 387 791 €
Tekninen hallinto  - 9 976 €   44 806 €   34 831 €
Maankäyttö-, suun.- ja viranom.  50 785 € 138 389 € 189 174 €
Kunnallistekniikka ja liikunta -26 997 €   68 304 €   41 307 €
Tilakeskus  69 257 €   53 222 € 122 478 €

 

Toteumavertailu ympäristötekninen toimiala 1–7 2019, oheisliite

Ennuste ympäristötekninen toimiala 2019, oheisliite

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, p. 044 7100 263 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §