Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kaupungingeodeetti
Hankintapäätös:
§ 4 Mobiililaserkeilauslaitteiston vuokraaminen ja kartoitusaineiston prosessointikoulutuksen hankkiminen, 18.06.2019
Kiinteistökauppapäätös :
§ 8 Omakotitalotontin nro *********( ********, Petäisenniska) myyminen ********, 10.06.2019
Lupapäätös:
§ 1 Luvan myöntäminen Karankajärven Huvilayhdistys ry:lle hoitokalastukseen Karankajärvellä, 26.07.2019
Muu päätös:
§ 3 Suostumus maanvuokraoikeuksien siirtoon Energiahake Huurinainen Oy:lle, 16.07.2019
Osoitepäätös:
§ 3 Kiinteistöjen ********osoitepäätös, 12.06.2019
§ 4 Käpykadun kioskin osoitepäätös, 12.08.2019
Varauspäätös:
§ 4 Liiketontin nro 205-18-12-3 (Huuretie 7, Kylmä) varaaminen Sisärakenne Toivainen Oy:lle toimisto- ja varastotilan suunnittelua varten, 08.08.2019
§ 5 Tontin 205-18-34-1 (Riitetie 13) varaaminen Sakela Rakennus Oy:lle liikerakennuksen suunnittelua varten, 14.08.2019
Vuokra-ajan jatkaminen:
§ 29 Omakotitalotontin nro ******** ( ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen ********, 12.06.2019
§ 30 Omakotitalotontin nro ******** ( ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen ********, 12.06.2019
§ 31 Omakotitalotontin nro ******** ( ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 17.06.2019
§ 32 Omakotitalotontin nro ******** ( ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 17.06.2019
§ 33 Omakotitalotontin nro ******** ( ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 18.06.2019
§ 34 Omakotitalotontin nro ******** ( ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 18.06.2019
§ 35 Omakotitalotontin nro ******** ( ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 18.06.2019
§ 36 Omakotitalotontin nro ******** ( ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ******** kuolinpesälle, 18.06.2019
§ 37 Omakotitalotontin nro ******** ( ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 18.06.2019
§ 38 Omakotitalotontin nro ******** ( ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 18.06.2019
Vuokrauspäätös:
§ 13 Luonnontuotteiden keruusopimuksen solminen, 04.06.2019
§ 15 Alueen vuokraaminen työmaa-aikaiseksi varastoalueeksi Kuninkaanniemen kentän parkkipaikalta, 12.06.2019
§ 16 Metsästysalueen vuokraaminen Mainuan Riistamiehet ry:lle, 13.08.2019

Kaupungininsinööri
Avustuspäätös:
§ 20 Tapahtuma-avustus Kainuu Pride / Kainuun Seta ry, 11.06.2019
§ 21 Tapahtuma-avustus Eight Pistons Charity meet / Eight Pistons cc, 11.06.2019
§ 22 Tapahtuma-avustus Riihipihan kesäpäivät / Vuolijoen maaseutuyhdistys ry, 17.06.2019
§ 23 Tapahtuma-avustus Katusählyturnaus / Papas ry, 17.06.2019
§ 24 Tapahtuma-avustus Harrastemessut / Kainuun Liikunta ry, 05.07.2019
§ 25 Tapahtuma-avustus Paltaniemeltä Vesille / Kajaanin Latu ry, 05.07.2019
§ 27 Tapahtuma-avustus Liikkeelle -tapahtuma / Jormuan Tarmokkaat urheilijat ry, 05.08.2019
§ 28 Tapahtuma-avustus Tanssii tavisten kanssa hyväntekeväisyystapahtuma / Tanssii Tavisten Kanssa ry, 12.08.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Valinta liikunnan ohjaajien vakituisiin tehtäviin, 13.06.2019
§ 4 Valinta liikuntapaikkojenhoitajan vakituiseen tehtävään, 05.08.2019
Lupapäätös:
§ 4 Alueiden käyttö ja ajoneuvoliikenteen rajoittaminen 16-18.8.2019, Linnanvirta 2019, 11.07.2019

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 12 Metalli- ja koneistoasennustyöt OPTIO II käyttöönottaminen ajalle 1.6.2019-31.5.2020, 07.06.2019
§ 13 Lehtikankaan hammashoitotilojen rakennusurakka, 18.07.2019
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 6 Sähkötuntityöt option käyttöönottaminen vuodelle 2020, 25.06.2019
Kiinteistökauppapäätös :
§ 1 Tontin nro ********, Kangasmaasto) ostaminen, 07.06.2019
Muu päätös:
§ 1 Matkakeskuksen pyöräpysäköintialueen rakentamista koskeva sopimus ja projektipäällikön nimeäminen, 26.06.2019
§ 2 Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hyvät käytännöt ja kokeilut -hanketta koskeva tutkimussopimus ja vastuuhenkilön nimeäminen, 28.06.2019
Vahingonkorvauspäätös :
§ 1 Vahingonkorvaus Poropetteri Oy, 11.06.2019

Toimitilapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 8 Soidinsuon koulun tarjoilulinjaston uusiminen, 07.06.2019
§ 9 Jormuan koulun tarjoilulinjaston uusiminen, 07.06.2019
§ 10 Lehtikankaan hammashoitotilojen sisäpuoliset purkutyöt, 13.06.2019
§ 11 Teppanan koulun laajennusosan vesikattourakka, 13.06.2019
§ 12 Kajaanin lukion muutososan LV- ja IV-urakat, hankinnan keskeyttäminen, 18.06.2019
§ 13 Montessori päiväkodin ulkomaalausurakka, 20.06.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §