Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Katu- ja viheralueiden kunnossapidon kustannusvertailu

KAJDno-2019-147

Valmistelija

  • Teemu Hurskainen, Rakennuttajainsinööri, teemu.hurskainen@kajaani.fi
  • Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, matti.nousiainen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristötekninen toimiala osallistui katujen ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailuun 2019. Vertailuun osallistumalla haluttiin selvittää Kajaanin katujen ja viheralueiden hoidon kustannustaso verrattuna muihin kaupunkeihin. 

Vuoden 2018 kustannusvertailussa on mukana yhteensä 16 kuntaa ympäri Suomea. Vertailu kattaa yhteensä 2,5 milj. asukasta sekä 240 milj. euron kunnossapitokustannukset. Kustannusvertailussa on tuotettu yleisten alueiden kunnossapidon kustannuslaskelmat kuntien teknisen toimen tuloksellisuuden arviointia varten. Kustannuslaskelmat kattavat yksikkö- ja asiakaskustannukset. Yksikkökustannukset (euroa/m²) ilmaisevat palvelun hinnan tilaajalle, asiakaskustannukset (euroa/asukas) puolestaan asiakkaalle. Kustannusvertailussa ovat mukana yleiset kadut ja puistot, jotka aiheuttavat valtaosan rakennetun kaupunki-infran  kunnossapitokustannuksista. Vertailu kattaa tuotannon kustannukset, mutta tilaajatoiminta on jätetty vertailun ulkopuolelle. Kunnossapito käsittää puolestaan käyttötaloudesta rahoitettavat hoito- ja korjaustoimenpiteet, erilaisten laitteiden ja järjestelmien käyttötehtävät (sähköenergia) sekä uudelleenpäällystyksen kustannukset riippumatta rahoitustavasta. 

Kajaanin kaupungin katu- ja viheralueiden kunnossapidon kokonaiskustannukset olivat noin 3,1 milj. euroa vuonna 2018. Indeksoituna kokonaiskustannukset pysyivät lähes ennallaan: ne nousivat n. yhden prosentin edelliseen vertailukertaan eli vuoteen 2016 verrattuna. Vertailun perusteella Kajaanin katu- ja viheralueiden kunnossapito on kalleudeltaan vertailukuntien keskitasoa edullisempaa.

Tärkeimpiä tunnuslukuja vertailun perusteella:

Yleisten alueiden ylläpidon kustannus asukasta kohden Kajaanissa on 85,9 euroa tutkimuksen keskiarvon ollessa 96,1 euroa. Katujen osalta kustannus on Kajaanissa 69,4 euroa/asukas (ka 73,7 euroa/as) ja viheralueiden osalta 16,5 euroa/asukas (ka 22,4 euroa/as).

Katualueiden ylläpidon kustannus pinta-alaa kohden Kajaanissa on 1,32 euroa/m² tutkimuksen keskiarvon ollessa 1,65 euroa/m². Viheralueiden ylläpidon kustannus Kajaanissa on 0,54 euroa/m² tutkimuksen keskiarvon ollessa 0,51 euroa/m².

Uudelleenpäällystyksen kustannus Kajaanissa on 16,3 euroa/m² (ka 11,5 euroa/m²). Uudelleen päällystetty pinta-ala suhteessa päällystyksen kokonaispinta-alaan on 1,4 % (ka 2,4 %).

Lisätietoja antavat rakennuttajainsinööri Teemu Hurskainen, p. 044 7100 625 ja kaupungininsinööri Matti Nousiainen, p. 044 7100 176 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §