Ympäristötekninen lautakunta, kokous 18.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteumavertailu 2019

KAJDno-2019-77

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteumavertailun kooste esitetty oheisessa taulukossa jaksotettuina erotuksina. Tarkempia tietoja oheisliitteissä.

  Jaksotettu erotus
  Toimintatuotot +
valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut Toimintakate
Ympäristötekninen toimiala    -78 864 € 807 533 € 728 668 €
Tekninen hallinto    -12 286 € 110 599 €   98 313 €
Maankäyttö-, suun.- ja viranom.     58 807 € 175 139 € 233 946 €
Kunnallistekniikka ja liikunta  -156 509 € 347 204 € 190 695 €
Tilakeskus     31 123 € 174 591 € 205 714 €

 

Toteumavertailu ympäristötekninen toimiala 1–8 2019, oheisliite

Ennuste ympäristötekninen toimiala 2019, oheisliite

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, p. 044 7100 263 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §