Ympäristötekninen lautakunta, kokous 18.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2019

KAJDno-2018-1398

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Iltakoulussa:

Yritysneuvoja Seppo Räisänen

Älykäs elinkaarikortteli tilannekatsaus, Toni Pöllänen

 

Seuraava lautakunnan kokous ke 23.10.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §