Ympäristötekninen lautakunta, kokous 18.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kaupungingeodeetti
Muu päätös:
§ 4 Lupa pienriistan metsästykseen Nuorten eräleirin aikana Ruuhijärven maastossa kaupungin mailla, 10.09.2019
Osoitepäätös:
§ 5 Kiinteistöjen 205-403-8-190, 205-403-8-243 ja 205-403-8-244 osoitepäätös, 22.08.2019
§ 6 Kiinteistöllä 205-878-4-0 olevan uimarannan ja rakennuksen osoitepäätös sekä vuokra-alueen 205-878-4-0-L2 osoitepäätös, 26.08.2019
Tonttijakopäätös:
§ 3 Kiinteistöjä 205-8-10-15 ja 205-8-10-19 koskevan tonttijaon muutosehdotuksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen (tj 8/10/11, tontit 205-8-10-(22 ja 23)), 27.08.2019
Varauspäätös:
§ 6 Tontin nro 205-18-15-1 (Huurretie 4) varaaminen Rakennus M. Karjalainen Oy:lle teollisuusrakennuksen suunnittelua varten, 26.08.2019
§ 7 Tontin nro ******** ( ******** Tihisenniemi) varaaminen ******** teollisuusrakennuksen suunnittelua varten, 29.08.2019
§ 8 Omakotitalotontin nro ******** ( ********, Kylmä) varaaminen ********, 06.09.2019
§ 9 Omakotitalotontin nro ******** ( ********, Kangasmaasto) varaaminen ********, 10.09.2019
Vuokra-ajan jatkaminen:
§ 39 Työmaa-aikaisen varastoalueen vuokra-ajan jatkaminen Kuninkaanniementien kentän parkkialueella, 21.08.2019
§ 40 Kerrostalotontin nro ******** ( ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen ********, 28.08.2019
§ 41 Liiketontin nro ******** ( ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen ********, 28.08.2019
§ 42 Rivitalotontin nro ******** ( ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 30.08.2019
§ 43 Liiketontin nro ******** ( ********, Lohtaja) vuokra-ajan jatkaminen ********, 30.08.2019
§ 44 Teollisuustontin nro ******** ( ********, Kettu) vuokra-ajan jatkaminen ********:lle, 06.09.2019

Kaupungininsinööri
Avustuspäätös:
§ 26 Tapahtuma-avustus Mahdollisuuksien tori / Kainuun Nuotta ry, 25.07.2019
§ 29 Tapahtuma-avustus Ruskatrööttä / Kainuun puhallinmusiikin ystävät ry, 27.08.2019
§ 30 Tapahtuma-avustus Kiertoliike 2020 / Routa -Kajaanin tanssin edistämisyhdistys ry, 04.09.2019
Hankintapäätös:
§ 10 Lumiauran hankinta, 27.08.2019
§ 11 Pyöräkonekäyttöön soveltuva lumenkuormaaja, 27.08.2019
Muu päätös:
§ 3 Kadunpitopäätös, Vuoreslahdentie välillä Mainuantie–Männiköntie (plv 0-695), 22.08.2019

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 14 Lehtikankaan hammashoitotilojen putkiurakka, 09.09.2019
§ 15 Lehtikankaan hammashoitotilojen IV-urakka, 09.09.2019
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 7 Sähköasennustarvikkeet ajalle 1.9.2019–31.8.2021+ optiot (1+1), 20.08.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Rekrytointilupa maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueelle LVI-tarkastajan rekrytoimiseen, 02.09.2019
§ 10 Rekrylupa tilakeskuksen kiinteistönhoitaja toistaiseksi 2019, 04.09.2019
§ 11 Rekrytointi lupa-anomus määräaikaiseen liikuntapaikkojenhoitajan työtehtävään 15.10.2019–30.9.2020, 09.09.2019
Korvauspäätös:
§ 3 Haitan- ja vahingonkorvaus, ********, 06.09.2019
Muu päätös:
§ 3 Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2019–2022 ohjausryhmän muutos, 03.09.2019

Toimitilapäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Ari Heikkisen palkanmääräytymisperusteet ja palkka hänen toimiessa tulosaluepäällikkö Markku Haverisen sijaisena 22.7.–18.8.2019, 26.08.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §