Ympäristötekninen lautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteumavertailu 2019

KAJDno-2019-77

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteumavertailun kooste esitetty oheisessa taulukossa jaksotettuina erotuksina. Tarkempia tietoja oheisliitteissä.

  Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
Ympäristötekninen toimiala   91 466 € 698 009 € 697 891 €
Tekninen hallinto  -25 682 €   32 171 €     6 489 €
Maank.-, suun.- ja viranom. 139 711 € 121 262 € 260 973 €
Kunnallistekniikka ja liikunta   13 390 €   92 804 €   71 610 €
Tilakeskus -35 953 € 451 772 € 358 820 €

 

Toteumavertailu ympäristötekninen toimiala 1–5 2019, oheisliite

Ennuste ympäristötekninen toimiala 2019, oheisliite

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, p. 044 7100 263 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §