Ympäristötekninen lautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2019

KAJDno-2018-1398

Perustelut

ILTAKOULUSSA:

Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2019–2022

 

Laidunkausi 12.6.2019 ohjelma, oheisliite.

Seuraava kokous 28.8.2019.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §