Vuolijoen aluelautakunta, kokous 3.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2019

KAJDno-2018-1400

Valmistelija

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Perustelut

A) Kajaanin markkinakatu 3.–6.7.2019, aluelautakunta, Vuolijoki kartalle -hanke ja eri yhdistykset sekä yksityiset toimijat vastaavat järjestelyistä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Aluelautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §