Vuolijoen aluelautakunta, kokous 3.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan Casemin sähköisellä hyväksynnällä kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan Casemin sähköisellä hyväksynnällä kokousta seuraavana torstaina.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Raili Haataja ja Jussi Soini.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §