Vuolijoen aluelautakunta, kokous 3.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Lausunto maankäyttöpoliittisesta ohjelmaluonnoksesta

KAJDno-2019-554

Valmistelija

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittisen ohjelman luonnos vuosille 2019–2022 on valmistunut.

Ohjelmassa määritellään maankäyttöpolitiikan tavoitteet ja keinot. Ohjelma toimii ohjeena maanhankinnassa ja luovutuksessa sekä kaavoituksessa, sopimuspolitiikassa, rakennus- ja poikkeamislupia käsiteltäessä.

Lisätietoja antaa aluesihteeri Kalevi Tervonen, p. 044 7157 138 tai sposti etunimi.sukunimi(at)edukajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Aluelautakunta antaa maankäyttöpoliittisesta ohjelmaluonnoksesta lausunnon.

Päätös

Aluelautakunta esittää maankäyttöpoliittiseen ohjelmaluonnokseen muutoksia, jotka on kirjoitettu punaisella tekstillä.

Lisäksi aluelautakunta toteaa, että maankäyttöpoliittinen ohjelma ei puutu riittävästi Kajaanin suurimpaan ongelmaan - väestön vähenemisen estämiseen. Tämä pitäisi kirjata ohjelman tärkeimmäksi tavoitteeksi kaudella 2019–2022, esimerkiksi muotoon muuttotappion kääntäminen voitoksi.

Maaseutualueet tulisi nähdä mahdollisuutena ja voimavarana asumisen ja yrittämisen ympäristönä.

Tiedoksi

Maankäyttö

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §